top of page

Forsikring

Gjelleråsen borettslag benytter for tiden Protector Forsikring

Melde skade

Melding av alle skader med unntak av skadedyr meldes direkte til Protector Forsikring

Link til siden
 https://claims-at-net.protectorforsikring.no/nor/nb/3


Skader som dekkes av forsikringen er som hovedregel alle skader i bygningen så sant skaden er upåregnelig og skjer plutselig og uforutsett.

Unntatt er skader som skyldes slitasje, alder, korrosjon, dyr, insekter, sopp og råte.


Videre erstattes ikke skader som skyldes svinnsprekker, setninger og material- og konstruksjonsfeil.

Den enkelte andelseier bør selv tegne en hjemforsikring som dekker innbo og løsøre, da forsikringen i borettslaget ikke  dekker innbo og løsøre.

 

Egenandel
 

  • Standard egenandel (for de fleste skader) er kr. 10.000,-

  • Følgeskade ved utett bygg har egenandel på kr. 25.000,-

Protector Forsikring.png
bottom of page