top of page

Komprimatorbil

Komprimatorbilen kommer første mandagen annen hver måned. Om mandagen er på en rød dag, så kommer den på tirsdag istedenfor.

Bilen starter alltid ved Landskronaveien 1 klokken 1730.


Det er kun lov å kaste eget avfall, ikke lov å kaste på vegne av andre. Beboer må være tilstede selv for å kunne kaste eget avfall, slik at vi har effektiv bruk av komprimatorbilen.

Det er viktig at beboer som skal benytte tjenesten er tilstedet når bilen ankommer og stiller med nok mannskap til bæring og kasting. Stiller ikke beboer opp ved ankomst, vil bilen kjøre videre.

To representanter fra styret er med for sikkerhet rundt bilen og for å kontrollere hva som kastes. En vil gå foran bilen og den andre bak. 

Det er kun tillatt å bruke gjennomsiktige søppelsekker

Beboer må selv sørge for bortkjkøring av oppussingprosjekter.

Følgende er ikke tillatt å kaste i komprimatorbilen

 

  • Elektriske artikler, ledninger, etc.

  • Stein, heller og mur-produkter

  • Bildekk

  • Trykkimpregnert materialer

  • Matavfall

  • Fulle malingsspann (Tomme går greit)

  • Det er ikke lov å kaste rester etter oppussingprosjekter av kjøkken, bad, vegger, tak og gulv. 
     

bottom of page