top of page

Styret ønsker å være transparente og dele all mulig relevant informasjon gjennom nyhetsbrev månedlig om hvert emne som berører beboerne. Denne vil komme både på epost og i papirform i postkassen deres. Nyhetsbrevet vil informere til enhver tid gjeldende informasjon.

Vår målsetning er å kommunisere raskere og bedre med alle beboere gjennom at vi går vi gang med nye epost bokser for områder som berører oss mest i hverdagen. Hensikten er bedre oversikt både internt i styret og for beboere, i denne sammenheng vil vi involvere beboere til å henvende seg direkte til våre leverandører for produkter og tjenester. Dette vil bidra til at dere får raskere hjelp og informasjon om utfordringer dere opplever og vi får muligheten til å følge opp leverandører og dermed sikre bedre kvalitet for alle produkter og tjeneste vi betaler i borettslaget. 

Dere vil motta sms på det nummeret som dere er registrert med hos styret når nyhetsbrevet blir sendt ut, husk å sjekke søppelposten deres.

Med vennlig hilsen Styret

Kjetil, Vibeke, Thomas, Naveed og Kathrine.

IMG_1847(1).JPEG
bottom of page